Big Data (Büyük Veri) Satış ve Pazarlamayı Nasıl Değiştiriyor?

Büyük Veri, satış hızlandırma ve müşteri ilişkileri yönetiminde avantaj sağlıyor.

463
463

Satış ve pazarlama sektörü Büyük Veri ile gözle görülür bir değişim geçiriyor. Satış ağının denetlenmesinden fiyat değerlendirilmesine kadar satış döngüsünün her aşamasında Büyük Veri kullanılıyor. Gelişmiş analiz teknolojileri ile entegre edilen Büyük Veri altyapısının kullanımı, müşteri tabanlı süreçlerde en etkili satış hamlesinin bulunmasını sağlıyor.

Big Data (Büyük Veri) Nedir?

Veri her yerde. 2012 yılında Dünya genelinde saklanan toplam veri miktarının 2,8 zettabayttan fazla olduğu kaydedilmiş ( 1 zettabayt = 1180591620717410000000 bayt). 2020 itibariyle ise bu sayının 50 katını aşacağı öngörülüyor. Büyük Veri, tanım itibariyle de anlaşılacağı üzere hacmi geniş bir veri yığınını ifade eder; ancak Büyük Veri’de önemli olan sadece veri sayısının çokluğu değildir, verilerin aynı zamanda anlamlı ve işlenebilir oluşudur.

İnternet üzerindeki kayıt bilgileri, sosyal medya paylaşımları, kaydedilen her türlü dosya bu veri yığını içerisindedir. Büyük Veri temel olarak 5 bileşenden oluşur ve 5V adıyla genel bir başlık altında toplanır. 5V’nin açılımı; variety (çeşitlilik), velocity (hız), volume (hacim), verification (doğrulama) ve value (değer) şeklindedir. Büyük Veri’nin oluşumu esnasında veri yığını sırasıyla bu filtreleme basamaklarından geçer.

Big Data (Büyük Veri)’nın Pazarlama ve Satışta Kullanımı

Büyük Veri altında anlamlı ve işlenebilir hale gelen veri yığınları satış ve pazarlama süreçlerinin yönetiminde kullanılır. Müşteri alışkanlıklarının ve mevcut satış profillerinin değerlendirilmesiyle satış planlamasının etkinliği arttırılır.

İlgili Haber  Veri Okuryazarlığı Derneği (VOYD) kuruldu

Fiyatlandırmada Büyük Veri

Şirketler optimum kar oranı sağlayabilmek için fiyatlandırma üzerinde ciddi mesailer harcarlar. Uygulanacak kar oranı çok ince bir çizgi üzerinde hareket eder, uygulanacak minimum ve maksimum oranlar müşteri ağını kaybetmeden şirket menfaatini sağlamak üzere belirlenir. Doğru bir fiyatlandırma için ürün ve müşteriler arasındaki ilişki ile müşteri alışkanlıkları ve piyasa nabzı iyi analiz edilmelidir.

Manuel hesaplamalar ve değerlendirmelerle doğru fiyatlandırmayı yapmak günümüzde neredeyse imkansızdır. Çünkü hem müşterilerin hem de piyasaların profili çok hızlı bir şekilde değişmektedir.

McKinsey, standart bir şirketin gelirinin %75’inin standart ürünlerden geldiğini ve her yıl şirketlerin yaptığı fiyatlandırmaların %30’unun zararla sonuçlandığını belirtiyor. Standart bir üründeki %1’lik fiyat artışının genel kar marjında %8,7’ye varan artış sağladığı düşünüldüğünde, hacim kaybı olmadığı varsayılıyor.

Büyük Veri, fiyatlandırmada veri analizini bir insanın yapabileceğinden çok daha etkili bir şekilde gerçekleştirerek ideal fiyatlandırmanın yapılmasını sağlıyor.

Büyük Veri ile Gelişen Müşteri İlişkileri

Doğru kurulan müşteri ilişkileri başarılı satışlar anlamına gelir, bu nedenle satışın en önemli basamağı müşteri ile iletişimin başladığı zamandır. Müşteri beklentilerine cevap verebilmek için müşteri profilinin iyi analiz edilmesi gerekir.

Forrester tarafından yapılan bir araştırmaya göre; B2C ( Business to Customer) pazarlamacıların %44’ü Büyük Veri ve veri madenciliği uygulamaları ile geri dönüş sayısını %36 oranında arttırdı. Şirketler bu verileri aynı zamanda müşteriler ile daha uzun soluklu ve sağlam ilişkiler kurmak için de kullanıyorlar.

İlgili Haber  Algoritma imaları anlayamıyor, insan muhakemesi şart

Big Data tabanlı Müşteri Değeri Analizi (CVA) çoklu kanallarda müşteri takibini sağlayarak, müşteri ilişkilerinin geliştirilmesinde ve satış hızlandırma teknolojilerinde kullanılıyor.

Girişimciler için Büyük Fırsat

Müşteriyi tanımak ve hedef kitleyi doğru belirlemek, aynı zamanda neyi nasıl sunacağını bilmek anlamına gelir. Potansiyel müşterilerini tanıyarak iş hayatına atılmak girişimciler için büyük avantaj sağlar. Bu nedenle, Büyük Veri iş sahasında bir girişimcinin adeta silahı gibidir.

DataMeer tarafından yapılan bir araştırmada, satış ve pazarlama alanında Büyük Veri’nin kullanımıyla; müşteri kazanımının arttığı, müşteri kaybının azaldığı, müşteri başına düşen gelirin arttığı ve mevcut ürünlerin geliştirilmesinin sağlandığı belirlendi.

Büyük Veri ile İçeriğe Bağlı Pazarlama

Her geçen saniye yüzlerce veri şirketlerin veri tabanına düşmektedir. Bu veri yığını arasında geçmişe ait işe yaramayan geçerliliğini yitirmiş veriler bulunabilir. Büyük Veri’nin veri ayıklama sistemi sayesinde sadece anlam ifade eden ve mevcut koşullarda kullanılabilecek veriler tespit edilir.

Kaynak: Cerebro

Bu yazıda olan etiketler

Yorumlar