BUSİAD 9. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu: Girişimciliğin Geleceği

BUSİAD, her yıl düzenlediği "Yenilikçilik ve Yaratıcılık" sempozyumlarının 9'uncusunu bu yıl Fütüristler Derneği ve BCB/Boğaziçi Üniversitesi'nin desteğiyle "Girişimciliğin Geleceği" ana temasıyla düzenleyecek. Sempozyum 7 Aralık 2018 tarihinde Podyum Davet'te 14:00-18:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

167
167

BUSİAD, her yıl düzenlediği “Yenilikçilik ve Yaratıcılık” sempozyumlarının 9’uncusunu bu yıl Fütüristler Derneği ve BCB/Boğaziçi Üniversitesi’nin desteğiyle “Girişimciliğin Geleceği” ana temasıyla düzenleyecek. Sempozyum 7 Aralık 2018 tarihinde Podyum Davet’te 14:00-18:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Birincisi, 2010 yılında ”Bilgi Üret Yenilik Yap Ayakta Kal”, ikincisi 2011 yılında “Geleceğin Anahtarı: Yenileşim”, üçüncüsü 2012 yılında “Bir Süreç Olarak Yenileşim”,dördüncüsü 2013 yılında “Yenileşim ve Girişim”, beşincisi 2014 yılında “Sosyal İnovasyon” altıncısı 2015 yılında “4.Sanayi Devrimi” yedincisi 2016 yılında “İnovasyon ve Pazarlama” , sekizincisi 2017 yılındaFütürizm ve İnovasyon”  temalarıyla düzenlenen sempozyumun, bu yılki ana teması “Girişimciliğin Geleceği” olarak belirlenmiştir.

İlgili Haber  16. Kalite ve Başarı Sempozyumu yoğun katılımla kapılarını açtı

BUSİAD, Fütüristler Derneği ve BCB/Boğaziçi Üniversitesi tarafından desteklenen sempozyumun amacı; Türk sanayi ve hizmet işletmelerinin küresel boyutta sürdürülebilir rekabet gücü elde etmeleri için ulusal düzeyde,  işletme düzeyinde ve kişisel olarak yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları ve uygulamaları ele almak, tanıtmak, önemini vurgulamak, teşvik etmek, yaygınlaştırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik olarak bölgesel yenilikçilik ve yaratıcılık hareketini desteklemektir.

İlgili Haber  BUSİAD, Bursa sanayisinin dijital dönüşümüne rehber olacak

Bursa 9.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu”, çarpıcı girişimcilik başarıların hayata geçirilebildiğini gösterecek örneklerin toplumda tanıtılmasının yanı sıra, sürdürülebilir başarının doğru işleyen bir sürecin tanımlanması ve işletilmesiyle garanti edilebileceğini ortaya koymayı hedefliyor.

Bu yazıda olan etiketler

Yorumlar