Dijitalleşme radyoyu daha da güçlendirecek

Kitlesel iletişimin en önemli araçlarından olan radyo, bugünkü dijital çağda eski yerini kaybetmiş gibi görünse de hala milyonlarca dinleyicisi mevcut. Nielsen ve RİAK iş birliğiyle gerçekleştirilen “Radyo Dinleyici Araştırması” ve radyonun bugün ne konumda olduğunu Nielsen Medya Türkiye Genel Müdürü & Orta Avrupa İş Geliştirme Direktörü Erdem Tolon ile Perakende.org'tan Deniz Emiroğulları konuştu.

383
383

Radyo, aslında kitlesel iletişimin en büyük temsilcilerinden biri ve içinde bulunduğumuz dijital dünyada yerinden edilmiş görünse de radyo dinleyicisi olan büyük bir kitle var. Bu araştırmanın sonucuna göre, Türkiye’deki iletişim araçlarının dağılımının son durumu nedir?

Radyo mecrasını erişim açısından oldukça zengin ve hedef kitleye ulaşma açısından etkin bir mecra olarak tanımlayabiliriz. Nielsen ve RİAK AŞ iş birliği dahilinde gerçekleştirilen “Radyo Dinleyici Araştırması” neticesinde, radyo mecrasının günlük yüzde 50 ve haftalık ortalama yüzde 70 erişime sahip olduğu sonucunu görebilmekteyiz. Bu bağlamda 30 il ve yaklaşık 46 milyonluk evren dahilinde gerçekleştirdiğimiz araştırma sonucunda, radyo mecrasının günlük olarak ortalama 25 milyon ve haftalık ortalama 35 milyon kişiye eriştiğini gözlemlemekteyiz. Özellikle son yıllarda dijitalleşmenin ve mobil kullanımın arttığını görebilmekteyiz. BTK 2017 3’üncü çeyrek raporuna göre, mobil cihaz üzerinden internete bağlanan abone sayısı 56 milyon seviyelerine ulaşmış durumda. Radyo mecrası açısından bakıldığı zaman, mobil cihazlar üzerinden radyo dinleme imkanı olması sebebiyle radyo mecrasının teknik erişiminin de dijitalleşme ile beraber arttığını söyleyebiliriz.

Türkiye’de iletişim araçlarının kullanımı sosyo-ekonomik olarak farklılık gösteriyor mu? Örneğin, hangi gelir grubu hangi mecraya daha çok yöneliyor?

Mecraların ve hatta mecralar içerisinde yer alan araçlara ait tüketimin yaş, cinsiyet ve SES’e göre dağılım gösterdiğini söyleyebiliriz. Özellikle radyo mecrası açısından değerlendirme yapmamız gerekirse, AB SES grubunda radyo mecrasının erişimi yüzde 60 oranında gerçekleşirken, DE SES gruplarında bu rakamın yüzde 42 olduğunu saptayabilmekteyiz. Bu bağlamda SES grupları bazında mecra tüketiminin değiştiğini gözlemleyebilmekteyiz. Radyo mecrası için geçerli olan bu durumun diğer mecralar içinde geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle dijitalleşme ile beraber aynı anda birden fazla mecranın tüketiminin arttığını söyleyebilmekteyiz. Dijital mecraları daha fazla tüketen gençlerin, ilerleyen dönemde bu alışkanlıklarını devam ettireceklerini ve dijital mecraların öneminin artacağını ön görmekteyiz.

İlgili Haber  Habercilik Yeni Baştan İcat Oluyor

Bu araştırma sonucunda, radyonun en güvenilir mecra olarak tanındığı görülüyor. Sizce bunun sebepleri nedir?

Radyo mecrası bireysel olarak tüketilen bir mecra. Ülkemizde 1000’in üzerinde kanalın bulunması bakımından, radyo mecrasında tüketim seçimlerinin geniş bir spektruma yayıldığını görebilmekteyiz. Gerçekleştirdiğimiz profil araştırmasında dinleyicilerin çoğunluğu radyo dinleme sebeplerini; dinlenmek, stres atmak, zaman geçirmek ve yalnızken radyonun arkadaşlık etmesi olduğunu belirtiyor. Eğlenmek ve bilgi edinmek için radyo dinlediklerini belirtenlerin oranı da yüksek. Bu bağlamda radyo mecrasının dinleyiciler açısından güvenli bir liman olduğunu belirtebiliriz. Radyo mecrası, sahip olduğu altyapı ve kolay erişimimkanı sağlaması açısından, hayatımızın her anında ve her zamanında erişebileceğimiz, ayrıca yayını kesilmeyen bir mecra olması nedeniyle de dinleyiciler gözünde güvenilir bir mecra olarak karşımızda yer almaktadır.

Günümüzde kitlesel hareketlerin arkasında iletişim araçları aracılığıyla gerçekleşen çeşitli sivil birliktelikler olduğunu gözlemliyoruz ve bunların birçoğu sosyal medya dolayısıyla gerçekleşiyor. Sizce radyonun böyle bir misyonu var mı? Radyo kanalları ne derece etkili?

İlgili Haber  Dijital gazetecilik akademisi NewsLabTurkey açılıyor

Radyo mecrasının iletişim ve etki açısından oldukça önemli bir mecra olduğunu belirtmek isterim. Son yıllarda yaşadığımız birçok trajedi sırasında haberleri radyo mecrasından takip etmek durumunda kaldık. Bu bağlamda radyo mecrasının misyonu, kesintisiz bir biçimde yayın gerçekleştirerek istek ve ihtiyaçları karşılayan içerikler üretmeye devam etmesidir.

Türkiye’nin radyo dinleyicisinin profile göre dağılımı nedir? Hangi grup, neleri dinliyor?

Radyo mecrasının özellikle ABC1 SES gruplarında yüksek erişime sahip bir mecra olduğunu gözlemlemekteyiz. Aynı şekilde erkeklerde radyo mecrasının erişimi yüzde 53 seviyelerinde iken kadınlarda bu rakam yüzde 45 seviyelerinde yer almaktadır. Yaş grupları bazında inceleme gerçekleştirdiğimiz zaman radyo mecrasının erişimi; 12-24 yaş aralığında yüzde 45 seviyelerinde, 25-34 yaş aralığında yüzde 53, 35-44 yaş aralığında yüzde 55, 45-54 yaş aralığında yüzde 51 ve 55 yaş üstünde yüzde 46 civarında diyebiliriz.

Günümüzde teknolojinin hızı yetişilemeyecek derecede gelişiyor ve her yeni nesil farklı iletişim araçlarını benimsiyor. Sizce böyle bir gelişimde radyonun geleceğini neler bekliyor?

Radyo mecrası, dinleyicilere farklı bir iş yaparken mecranın rahatlıkla tüketilmesi ile ilgili olanak sağlıyor. Ayrıca internet ve mobil tüketimin artması nedeniyle teknik erişiminin artması nedeniyle radyo mecrasının sağladığı içeriğin farklı platformlarda yer almaya başladığını görebilmekteyiz. Bu bağlamda dijitalleşmenin, radyo mecrasını daha da güçlendireceğini tahmin etmekteyiz

Kaynak: Perakende.org

Bu yazıda olan etiketler

Yorumlar