Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Projesi hızla ilerliyor

BUSİAD’ın geliştirdiği Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Projesi’nin ikinci toplantısı otomotiv sektörü özelinde BUSİAD Evinde gerçekleştirildi.

456
456

BUSİAD’ın geliştirdiği Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Projesi’nin ikinci toplantısı otomotiv sektörü özelinde BUSİAD Evinde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan otomotiv ana ve yan sanayi firması temsilcileri, Endüstri 4.0 uygulamalarıyla ilgili firmalarının vizyonunu ve bilgi birikimlerini katılımcılarla paylaştı. Toplantı sonunda sektörde faaliyet gösteren işletmelerin üst düzey profesyonel yöneticilerinde Endüstri 4.0 ile ilgili bilinci ve farkındalığı arttıracak yeni bir çalışma yapılması kararlaştırıldı.

BUSİAD, sanayi ve hizmet işletmelerinin küresel boyutta kalıcı rekabet gücü elde etmeleri için işletme düzeyinde ve kişisel olarak inovatif yaklaşımları ve uygulamaları ele almak, teşvik etmek, yaygınlaştırmak, bu yaklaşım ve uygulamaların önemini vurgulayarak sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Projesi başlattı. Söz konusu projenin 3 Nisan’da gerçekleştirilen ve otomotiv, makine, tekstil ve gıda sektörleri temsilcilerinin katıldığı ilk toplantıda söz konusu sektörlerin kendi içinde yapacakları çalışmalarla projenin sürdürülmesi kararı alınmıştı. Alınan karara uygun olarak BUSİAD Evinde bir araya gelen otomotiv ana ve yan sanayi firması temsilcileri, sektörün Endüstri 4.0 uygulamaları özelindeki geleceğini değerlendirdi.

İlgili Haber  TÜSİAD teknoloji ile sanayinin 4.0 iş birliğini ateşledi

Toplantının açılışında konuşan Proje Koordinatörü Tuncer Hatunoğlu, gerçekleştirilen ilk toplantının genel değerlendirmesini yaparak, bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası ile ilgili katılımcıların görüşlerini aldı. Toplantıda Otomotiv Grubu Başkanı sıfatı ile söz alan TOFAŞ Endüstriyel Araştırmalar Yöneticisi Necdet Barışıker, Endüstri 4.0 ile ilgili otomotiv ana sanayi firmalarının belli oranda yol aldığını ifade ederek, BUSİAD çatısı altında hayata geçirilecek projenin özellikle orta ve küçük ölçekli firmalarda önemli bir verimlilik artışı ve katma değer sağlayacağını belirtti. Söz konusu firmaların yeni teknolojileri tanımaya arzulu olması gerektiğine vurgu yapan Barışıker, ana sanayiye entegre olmak adına yana sanayi firmalarının da çeşitli çalışmalar gerçekleştirme hedefinde olduklarının ve bazı firmaların da bu yönde önemli başarılar elde ettiğinin altını çizdi.

Üst düzey yöneticilere yönelik çalışma yapılacak

Barışıker’in konuşmasının ardından toplantıya katılan sektör temsilcileri söz alarak firmalarındaki dijital dönüşüm süreçlerini ve konuyla ilgili görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Toplantıda Endüstri 4.0 bilincinin sektörde tabana yayılması ve farkındalığın arttırılması, konuyla ilgili STK’larla iş birliği yapılması, üniversitelerle fikir yarışmaları ve canlı atölye uygulamaları gerçekleştirilmesi, Endüstri 4.0 özelinde önemli gelişmeler kaydederek çeşitli çıktılar elde etmiş firmaların başarı hikayelerinin paylaşılması ve BUSİAD’ın Nitelikli Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı benzeri bir program geliştirerek Endüstri 4.0’la ilgili yetkin kişilerin yetiştirilmesi gibi konular üzerinde duruldu.

İlgili Haber  BUSİAD'ta 'İşadamları' gitti 'İşinsanları' geldi

Toplantının sonunda bir sonraki adım olarak, sektörde faaliyet gösteren işletmelerin üst düzey profesyonel yöneticilerinde Endüstri 4.0 ile ilgili bilinci ve farkındalığı arttıracak yeni bir çalışma yapılması kararlaştırıldı.

BUSİAD, Bursa sanayisinin dijital dönüşümüne rehber olacak

Bu yazıda olan etiketler

Yorumlar