İnternet’in Geleceği Nasıl Şekillenecek?

Internet’in yetişkinlik dönemine girdiği bu günlerde artık sınırlar zorlanıyor ve tarihsel olarak bu tür şirketlere verilen geniş hareket alanları sorgulanmaya başlıyor. Acaba Internet dünyasını nasıl bir gelecek bekliyor?

374
374

Ticari olarak erişilebilir hale geldiğinden beri İnternet bilginin demokratikleşmesini sağladı, küresel iletişimi mümkün ve yaygın hale getirdi ve çeşitli ürün ve hizmetler için devasa bir platform işlevi gördü. İnternet’in henüz çok yeni olduğu dönemlerde politika yapıcılar, yenilikçiliğin ve ticaretin gelişmesine izin vermek amacıyla online aktiviteleri düzenleme konusunda sert bir müdahalede bulunmadılar. Google, Facebook, Amazon ve diğer İnternet devlerinin ezici başarısı da bu tam anlamıyla kontrol edilmeyen dönemde gelişmiş oldu.

Ancak Internet’in yetişkinlik dönemine girdiği bu günlerde artık sınırlar zorlanıyor ve tarihsel olarak bu tür şirketlere verilen geniş hareket alanları sorgulanmaya başlıyor. Acaba Internet dünyasını nasıl bir gelecek bekliyor?

Politika Yapıcılar

Özellikle başta Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndekiler olmak üzere dünya genelindeki politika yapıcılar, Internet devlerinin ortaya koymuş oldukları zorluklara karşı uyanıyorlar. Örneğin, ABD’nin 2016 başkanlık seçimleri sürecinde, Facebook ve Twitter gibi platformlarda seçimlere Rusya’nın müdahalesinin olduğu iddiaları, sosyal medya ve diğer Internet şirketlerinin sahip olduğu etki ve güç konusunda küresel bir diyaloğu tetiklemiş oldu. Bu konuda devletlerin detaylı bir inceleme ve araştırma sürecine girdikleri de hesaba katılırsa, 2018 yılı içerisinde Internet tartışmalarının küresel olarak doruk noktaya ulaşacağı söylenebilir. Küresel İş Politikası Konseyi (Global Business Policy Council — GBPC) araştırma raporuna göre de bu tartışmalar ve incelemelerin, Internet’in geleceğini şekillendirecek yeni düzenlemelere yol açması bekleniyor. Bu noktada da şu üç alan ön plana çıkıyor; dijital içerik, dijital mahremiyet ve anti tröst (tekelleşmeyi önleme).

İlgili Haber  SAP’tan mülteci gençlere ücretsiz kodlama eğitimi

Dijital İçerik

Internet’te yıllar boyu devam eden nefret söylemi, trol, siber zorbalık ve teröristlerin online eleman kazanımı olaylarından sonra, “yalan (asparagas) haber” (#fakenews) tartışmalarının bardağı taşıran son damla olduğu görünüyor. Özellikle Avrupa, yasadışı dijital içeriğe karşı düzenleyici yaptırım konusunda diğer ülkelere liderlik ederken, Internet şirketlerine platformlarındaki içeriği daha iyi bir şekilde gözetlemeleri için de baskıyı artırıyor. Öte yandan uzun zamandır İnternet’teki serbest konuşma özgürlüğünün en sıkı koruyucusu olan ABD’de bile, önerilen Dürüst Reklamlar Yasası (Honest Ads Act) ve Seks Kaçakçılarını Durdurma Yasası (Stop Enabling Sex Traffickers Act) ile dijital içerik üzerinde daha sıkı düzenlemelerin gerçekleştirilme imkânı araştırılıyor.

Dijital Mahremiyet

Avrupa Birliği ülkeleri, vatandaşları için dijital mahremiyet korumalarını düzenlemede en aktif ülkeler olarak yine dikkati çekiyor. Avrupa Adalet Divanı’nın 2014 “unutulma hakkı” (“right to be forgotten”) kararı, Internet arama ve sosyal medya şirketlerinin kullanıcı verilerini ele alma biçimini temelden değiştirdi. Mayıs ayında yürürlüğe giren AB’nin Genel Veri Gizliliği Yönetmeliği (General Data Privacy Regulations — GDPR), şirketlerin bugün kullanılan yaygın “dahil olmama-katılmama” (opt-out) yaklaşımının tersine, veri toplamaya “katılma” (opt-in) konusunda kullanıcı onayı almasını gerektiriyor.

ABD’deki düzenlemeler hız konusunda AB’ye ayak uyduramadı ve açıkçası kısa vadede önemli değişiklikler beklenmiyor. Ancak Mayıs 2017’de ABD Temsilciler Meclisi’nde tanıtılan ve kullanıcıların dijital platformlardan ve Internet servis sağlayıcılarından veri toplamaya katılmasını gerektiren BROWSER Yasası (BROWSER Act), önümüzdeki yıllarda düzenleyici eylemlerin olabileceğini işaret ediyor.

İlgili Haber  Dünyanın Her Yerinden İnternet Erişimi SpaceX İle Sağlanacak

Anti Tröst (Tekelleşmeyi Önleme)

Son yıllarda ABD’deki anti tröst yasası, hemen hemen sadece tüketici refahını korumaya odaklanmış gözüküyor. 20. yüzyılın başındaki anlayıştan tamamen farklı olarak rekabetin ve küçük işletmelerin korunması en önemli hedeflerden biri halini aldı. AB ülkeleri, Avrupa Komisyonu’nun Haziran 2017’de Google’ın kendi hizmetlerini ve ürünlerini başkalarına karşı adaletsizce lehine kullandığına hükmettiği tarihi kararından da anlaşılacağı üzere var olan anti tröst standardını halihazırda daha geniş kapsamda benimsiyor. ABD’de anti tröst uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savunanlar ise, Silikon Vadisi’nin olası rakipleri ve patentleri hızlı bir şekilde ele geçirdiğini ve böylece daha fazla piyasa gücünü elde ederek tekelci eğilimler uyguladığını savunuyor.

nternet şirketleri üzerindeki gittikçe artan incelemeler ve tartışmalar, bunlardan doğacak sonuçların basit bir hız kesmeden çok daha büyük olacağını gösteriyor. Yeni düzenlemelerin bildiğimiz manadaki Internet’in geleceği için büyük sonuçları olması, hiç şüphesiz sadece bu Internet devlerini değil bu hizmetlerden faydalanan tüm tüketicileri de etkileyecektir.

Kaynak: İşCep / Medium

Bu yazıda olan etiketler

Yorumlar