İş Dünyasında Yeniliğin Ayak Sesi: GE Küresel İnovasyon Barometresi 2018

İş dünyasının inovasyon konusundaki yaklaşımını küresel bazda ve Türkiye özelinde mercek altına alan ve ileriye dönük önemli kararlar için projeksiyon oluşturan 6. GE Küresel İnovasyon Barometresi Araştırması tamamlandı.

351
351

GE, Türkiye de dâhil olmak üzere 20 ülkede 2.000’in üzerinde inovasyon yöneticisine sordu: İnovasyonunu itici gücü kim? İnovasyonun bilançoya etkisi var mı? İnovasyonu nasıl ölçümleriz? İnovasyonun yeni oyuncuları kimler? Çalışma hayatının geleceği nasıl şekilleniyor? Popüler olan konuların gerçekten dönüştürücü etkisi olacak mı? Üç boyutlu yazıcılar endüstrilerde neyi değiştirecek?

GE, tüm bu soruları bu yıl altıncısını gerçekleştirdiği araştırmada küresel ve Türk inovasyon yöneticilerine sordu.

Ülkemizin ekonomik büyümesinde kilit role sahip olan inovasyon ekosisteminin gelişimini gözlemlemek açısından önemli bulguları ortaya koyan raporda şaşırtıcı sonuçlar da yer alıyor. Araştırmaya göre, Amerika ve Almanya gibi inovasyona liderlik eden ülkeler hız keserken Japonya ve Çin liderliğindeki Asya ülkeleri ise inovasyonun alternatif merkezleri haline geliyor. Yani yöneticiler Asya’nın inovasyon konusunda hızlandığını düşünüyor.

Araştırmada öne çıkan bir diğer bulgu ise inovasyona çok uluslu şirketlerin öncülük ettiği ve KOBİ’lerin inovasyon konusunda motivasyonunu kaybettiği. Araştırmaya katılan küresel yöneticilerin %23’ü ülkelerinde inovasyona çok uluslu şirketlerin öncülük ettiğini belirtirken, %18’i ise ülkelerindeki büyük şirketlerin öncülüğünün olduğunu belirtiyor. Türkiye’de de inovasyonun itici gücü olarak çok uluslu şirketler görülüyor. Türk yöneticilerin %39’u çok uluslu şirketleri inovasyonun itici gücü olarak görürken, 2014 ile kıyaslandığında büyük şirketlerin inovasyonda hız kazandığını belirtiyor. Dolayısıyla artık start-up’larla büyük şirketlerin ve çok uluslu şirketlerin işbirliğinin daha da artması, yerli start-up’ların çok uluslu şirketleri dünyaya açılabilmek için küresel bir platform olarak görmesi giderek daha önemli hale geliyor.

İlgili Haber  2023 yılında, 1 milyar 5G abonesi olacak

Rekabeti üç boyutlu yazıcılar mı belirleyecek?

Endüstriyel üretimde giderek kullanımının arttığı üç boyutlu yazıcılar, inovasyon yöneticilerinin de dikkatini çekiyor. Araştırmaya katılan küresel yöneticilerin %89’u, Türk yöneticilerin ise %81’i üç boyutlu yazıcıya yatırım yapan şirketlerin rakiplerini geride bırakacağını söylüyor. Araştırmanın ortaya çıkardığı önemli sonuçlardan biri de yöneticilerin, üç boyutlu yazıcının şirketlerin pazara sunduğu ürünler konusunda daha yaratıcı olacağına, ürünlerin piyasaya daha hızlı sürülmesini sağlayacağına, maliyetleri azaltıp fiyatları uygun bir seviyeye getireceğine ve daha çevreci olacağına inanması oldu. Genel çoğunluk üç boyutlu yazıcının pazara pozitif etkisinin olacağını da belirterek üç boyutlu yazıcıya yatırım yapan şirketlerin rakiplerini geride bırakacağını söylüyor.

İlgili Haber  Dijitalleşme Plansız Duruşları Azaltabiliyor

İnovasyon için yapılan yatırımlar da barometrenin kapsamındaydı. Araştırmaya katılan küresel yöneticilerin %40’ı, Türk yöneticilerin ise %39’u son beş yılda gerçekleştirdikleri inovasyonların bilançolarını olumlu etkilediğini ve markalarının piyasadaki konumunu güçlendirdiğini belirtiyor. İnovasyon konusunda başarılı olan şirketlerin yöneticilerinin, %88’i ise veriyi etkin bir şekilde kullandıklarını, %84’ü dijital becerileri iş modellerine entegre ettiklerini ve %54’ü de dijitalleşmenin yatırımlarının daha etkin bir şekilde ölçülmesine olanak sağladığını ifade ediyor. Dijitalleşme giderek daha da önem kazanıyor.

Yeni dönemle birlikte hayatımıza giren popüler kavramlar da bu kapsamlı araştırmada yerini aldı. Araştırma, dijitalleşme ile gelen akıllı şehirler, yapay zekâ, nanoteknoloji ve artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi birçok kavramın Türkiye’de, bu sene dünya ortalamasının üzerinde bir popülerliği olduğunu vurguluyor.

Kaynak: GE Türkiye Blog

Bu yazıda olan etiketler

Yorumlar