Karanlık Fabrikalar İle Rekabet Edebilecek Miyiz?

Endüstri 4.0 paradigmasının ileri aşaması olan karanlık fabrikalar, dünya rekabetini daha da içinden çıkılmaz bir hale dönüştüreceğe benziyor.

484
484

Endüstri 4.0 paradigmasının ileri aşaması olan karanlık fabrikalar, dünya rekabetini daha da içinden çıkılmaz bir hale dönüştüreceğe benziyor.

Karanlık fabrikalar, bünyesinde insanın varlığına ihtiyaç duyulmadan, tamamen otomatik sistemlerle ve ışıklar söndürülerek çalışılan yerler. Ham maddenin fabrikaya girişinden ürünün çıkışına kadar olan sürede, insana ihtiyaç duyulmadan robotik sistemlerle üretim gerçekleştiriliyor.

İlk Karanlık Fabrika

İlk Karanlık fabrika örneği, Çin’de cep telefon modülleri üreten bir fabrika. İşçi sayısını, bu sistemle birlikte 650’den 60’a indiren firma, aynı zamanda, üretimdeki kusurlu parça oranını da yüzde 25’lerden yüzde 5’lere kadar düşürmeyi başarmış durumda.

Karanlık Fabrikaların Geçmişi Nedir?

Karanlık fabrikaların ilk deneme örneği, General Motors (GM) firması. Firma 1980’lerde bu sistemi gerçekleştirmeye çalıştı fakat o günkü teknolojik seviye, devamına el vermediği için başarılı olamadı. Günümüz teknolojisi ile mümkün hale gelen karanlık fabrikaların hızla yaygınlaşması, yakın gelecekte insanın fabrikadan tamamen çıkacağını gösteriyor.

Ülkemiz bu gelişmelerden çok haberdar değil maalesef… Neler olup bittiğini anlayana kadar, tabiri caizse, atı alan Üsküdar’ı çoktan geçmiş olacak…

Karanlık fabrikalar, tıpkı 3D yazıcıların tüm sektörlerde yaratacağı devrim gibi, bu yüzyılın üretim ilişkilerini kökten değiştirip, toplumsal ilişkileri derinden etkileyecek bir devrim gibi gözüküyor.

Karanlık fabrikalar, Endüstri 4.0 paradigmasının ürünlerinden bir tanesi diyebiliriz.

Karanlık (lights-out) üretim; sabit, standart üretim çıktıları sunarak değişkenleri minimize ederken, sürdürülebilir bir verimlilik eğrisi sağlıyor.

İlgili Haber  BÜ Endüstri 4.0 Platformu üniversite-sanayi işbirliğinde öncelikli alanları belirledi

Derin bir programlama diliyle çalışan bu sistem, ayrıca, insan inisiyatifini de en aza indirmeyi amaçlıyor.

Karanlık Fabrikalarda Üretim Yapmanın Faydaları

  • Artan verimlilik
  • İşgücü maliyetinde azalma
  • Sürdürülebilir insan kaynağına duyulan ihtiyacın azalması
  • Nitelikli çalışanların daha sofistike işlere odaklanmaları sonucu farklı teknik-sosyal becerilerinin gelişmesi
  • Verimlilik artışı ve artan verimlilikle birlikte rekabet avantajı sağlamak.

Karanlık Fabrikalar, yakın gelecekte yaygın şekilde kullanılacak gibi gözüküyor. Daha şimdiden birçok fabrika, maliyetleri düşürmek ve verimliliği maksimize etmek için vardiyalar arasında karanlık üretim yapmaya başladı bile…

Karanlık fabrikalar piyasaların ışığını söndürür mü?

  • Üretim maliyetlerindeki azımsanmayacak düşüşün, küresel rekabet dengelerini alt üst edeceği kesin. Her sektör yavaş yavaş bu gelişmelerden etkilenecek ve çok sayıda firma piyasadan çekilmek durumda kalacak.
  • İnsanlı fabrikaların ‘bu şekilde devam ederim,’ demek gibi bir lüksü olamayacak. Çünkü fizibıl olmayacağı için üretime devam etmesinin de bir gereği kalmayacak.
  • Sistemi üreten, bakım ve onarımında çalışacak üst nitelikli insanlara daha çok ihtiyaç duyulacak.
  • Niteliksiz insanların iş bulma imkânı kalmayacak.

Karanlık fabrikalar ile rekabet edebilecek miyiz?

İnsansız üretime geçiş süreci, buna hazır olmayanlar için tam bir hezimet anlamına gelecektir. Hazır hale gelmenin yollarından biri, Endüstri 5.0 mantığına hızlı geçişi sağlamak olabilir.

Endüstri 5.0, üretime insan dokunuşunu tekrar geri getirmeyi hedefleyen bir akım ve buna da işbirlikçi endüstri (collaborative industries) adı veriliyor.

İlgili Haber  Üretimi Değiştiren 5 Teknoloji

Endüstri 4.0, robotik teknolojiyi hayatımıza sokmayı amaçlarken, geçemeyenler,  maruz kalacakları ezici etkiyi azaltmak için Endüstri 5.0 anlayışını devreye sokmayı deneyebilirler. Çünkü araştırmaya göre robotlar, yüksek hacimli standart süreçlerde üretilen standart ürünler için çok iyi iken, her bir ürün için “özel bir şeyler” eklenmek istendiğinde yönlendirmeye ihtiyaç duyuyor. Bu durum, üretim süreçlerine insan dokunuşunu geri getirmeye ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla ülke olarak robotların yapamadığı konularda, yani, insansı işlerde çok iyi olmak, çıkış yollarından bir tanesi olacaktır.

Endüstri 5.0, robotların yaygın olduğu bir dünyanın sonraki aşaması olsa da, 4.0 aşamasına geçemeyen ülkeler için değerlendirmeye değer gibi gözüküyor.

Sonuç olarak karmaşık projelerde insanın yaratıcılığına ihtiyaç duyulması, Endüstri 4.0 şampiyonu ülkelerle rekabet etmek için önemli bir aşama sayılacaktır.

Ülke olarak teknolojide ileri olan ülkelerle yarış etmemiz için ciddi alt yapı yatırımlarına ihtiyaç var ve bunun da zaman alacağını biliyoruz.

Sadece teknolojinin gücünü artırmaya değil, aynı zamanda, insanın robotlara üstün olan taraflarına odaklanmayı hedeflemek gerekir. İnsanoğlunun önünde hala insansı özelliklerin robotlara üstün sayılacağı bir ara dönem var gibi gözüküyor.

Keza, eğer insanın robotlara olan üstünlüğünü koruyamazsak, bir sonraki yüzyılda insanların değil robotların yönettiği bir dünyada yaşıyor olacağız…

Kaynak: Harvard Business Rewiev

Bu yazıda olan etiketler

Yorumlar