Necmi Gürsakal

Profesör Doktor

1950 yılında Bursa’da doğdu. Bursa Erkek Lisesi’nden sonra üç yıl ODTÜ Kimya Bölümünde okudu. Daha sonra Bursa İktisadi Ticari İlimler Akademisi’ni (BİTİA) bitirdi ve aynı kurumda 1976 yılında asistan olarak çalışmaya başladı. 1985 yılında Cenajans’ın açtığı bir deneme yarışmasında ikincilik ödülünü aldı.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü İstatistik Bilim Dalı’nda akademik kariyerini sürdürdü. 1987 yılında Doçent, 1993 yılında da Prof. Ünvanını aldı. 2006-2009 yılları arasında Rektör danışmanlığı yaptı. Devlet İstatistik Enstitüsü Sempozyumu Yürütme Kurulu Üyesi.

Büyük Veri, Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme (2017), Küreselleşme Teknoloji Ağlar ve Güç (2018) isimli kitaplarıyla teknoloji ve dijital dönüşüm süreçlerine dikkat çeken kitaplara imza attı.

Bursa’da Hakimiyet ve Olay yerel gazetelerinde uzun yıllar köşe yazıları yazdı, televizyon programları yaptı. GESİAD, BUSİAD ve BTSO’da danışmanlık yaptı. Evli ve iki çocuk babası.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

 1. a) Bilimsel Yayınları

Uluslar arası Makale

 1. Altıntaş M. H., Gürsakal, N.. (2007) “Phishing Attacks and Perceptions of Service Quality: A Content Analysis of Internet Banking in Turkey”,Journal of Internet Banking and Commerce, August 12(2).
 1. Gursakal, N., Alkis, S. and Bayram, N. (2009). A study of mobile communication networks among elementary pre-service teaching students (a case study). Journal of Maltese Educational Research, Vol:5, Issue:2, pp. (Available at the following link http://www.um.edu.mt/educ/about/publications/mrer/archive#Archive
 2. Gursakal, N., Oguzlar, A., Aydin, Z. B. and Tuzunturk, S. (2009) Measuring Trust in an Intra-Organizational Context Using Social Network Analysis. International Journal of Management Enterprise Development, 6, No. 4, pp. 494-512.
 3. Gürsakal, N., Aydın, Z. B., Gürsakal, S. and Tüzüntürk, S. (2009) “Hurst Exponent Analysis in Turkish Stock Market”, International Journal of Sustainable Economy, (Accepted on 10 September 2008).
 4. Gürsakal, N., Alkış, S., Tüzüntürk, S. ve Ünlü, M. (2008) “Social Network Analysis of trust Networks among Geography trainee teachers and it’s possible reflections to education”, Ozean Journal of Applied Sciences, 1, No. 1. (Available at the following link http://www.ozelacademy.com/ojas.htm.)
 1. Nuran Bayram, Necmi Gursakal, Nazan Bilgel, “Counterproductive WorkBehavior Among White-Collar Employees: A study from Turkey”, International Journal of Selection and Assessment Volume 17 Number 2 June 2009.

Ulusal Makale

 1. “Hava Kirlenmesi ve Ekonomik Yapı: Input-Output Hesaplamalarının Deneysel Sonuçları”, Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, Cilt III, Mart 1974.
 2. “Eğitimde Kaynakların Uygun Dağılımı”, Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, Cilt V, Kasım 1976.
 3. “Geniş Alanlarda Petrol Aramanın Ekonomik Sonuçlarını Belirleyebilmek için Stokastik Bir Model”, Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, Cilt VII, Mart 1978.
 4. “Bireysel Tercihlerin Stokastik Olması Halinde Çiftli Mamul Karşılaştırma Testleri”, Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, Cilt VII, Mart 1978.
 5. “Bir Doğrusal Programlama Modeli Çerçevesinde Göresel İyimserlik Sırasının Belirlenmesi”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt IV., Sayı 1, Nisan 1983.
 6. “Amerika ve Türkiye Örnekleriyle İstatistik ve Kamuoyu”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt VI., Sayı 2, Kasım 1985.
 7. “Operasyonel Bir Kavram Olarak Nedensellik ve Bu Kavrama Dayandırılan Bir Uygulama”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt VII., Sayı 1, Nisan, 1986.
 8. “Karar Analizi Üzerine Bazı Notlar”, Ömer Celal Sarc’a Armağan, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası (Özel Sayı), Cilt 42, Sayı 1-4, 1986.
 9. “Belirsizliği Açıklayan Kelimelerin Belirsizlik Dereceleri” Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt X., Sayı 1-2, Nisan-Kasım, 1989.
 10. “Sıra-Büyüklük Kuralı ile En Büyük Şehir Olgusu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi (Türkiye 1927-1985)”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XIII., Sayı 1-2, Mart-Kasım, 1992.
 11. “Avrupa Topluluğu Ülkeleri ve Türkiye’nin Tüketici Fiyat Endekslerinin Karşılaştırılması”, Araş. Gör. Fatma Acar ile Birlikte, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XIII., Sayı 1-2, Mart-Kasım, 1992.
 12.  “Yeni Bilim”, İş Güç Dergisi, Cilt:3 Sayı:1, 2001.
 13.  Gürsakal, N. and Tüzüntürk, S., (2017), “Testing Two Hypotheses for the Fractions of Driver Nodes”, Akademik Bakış Dergisi (Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi), Vol. 59, January-February, pp. 221-234.
 14. “Recent Remarkable Developments in The World Wide and Contradictions in Statistics Education in Turkey”,Necmi Gürsakal, Selim Tüzüntürk , Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Vol. 34, pp. 1-25.
 15. “Measuring Surprise with Relative Entropy”,  Sevda Gürsakal, Dilek Murat, Necmi Gürsakal Eurasian Academy of Science, Vol. 2, pp. 10-21.
 16. “Assessment of Pisa 2012 Results With Quantile Regression Analysis Within The Context of Inequality in Educational Opportunity”, Sevda Gürsakal, Dilek Murat, Necmi Gürsakal, Alphanumeric Journal, Vol. 4, No. 2, pp. 41-54.
 17. “Analysing Turkey’s Coal Mining Disaster Data (1983-2014) With Poisson Change-Point Models”, Kadriye Burcu Öngen Bilir, Muhammet Mustafa Aytaç, Necmi Gürsakal , IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 03.02.2016-06.02.2016, Paris.
 18.  “Identifying gatekeepers in online learning networks”, Necmi Gürsakal, Aras Bozkurt. World Journal on Educational Technology: Current Issues, 2017, Vol. 9, No. 2, pp. 75-88.
 19. Necmi Gursakal , Halil Orbay Cobanoglu and Sendi Ipeker Cagliyor, “A  

network-science approach: how different are the attacks of football?”, Pamukkale Journal of Sport Sciences ISSN: 1309-0356 2017, Vol. 8, No. 3, 47-56

Ulusal Kongre

 1. “Döviz Kuru Grafiklerinin Fraklal Boyutlarının Belirlenmesi” Yrd. Doç. Dr. Aysan ŞENTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Ayşe OĞUZLAR ile birlikte, III. Ulusal Ekonometri İstatistik Sempozyumu, Bursa ,1997.
 2. “Lojistik Denklemlerden Türetilen Değerlerin Fraktal Boyutları” IV. Ulusal  Ekonometri İstatistik Sempozyumu, Antalya, Belek, 1999.
 3. “Veri Analizi ve İstatistik” IV. Ulusal Ekonometri İstatistik Sempozyumu, Antalya, Belek,1999.
 4. “Veri kavramlarını Değiştirme ve Yeni Konular” Aysan ŞENTÜRK, Ayşe OĞUZLAR ile birlikte, D.İ.E.Sempozyumu, Ankara, 2000.
 5. “Değişen Veri Kavramı ve Yeni Alanlar”, Ayşe OĞUZLAR ve Aysan ŞENTÜRK ile birlikte, İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildirileri Kitabı, 27–29 Kasım, Ankara, 2000.
 6. “İstatistiksel Web Siteleri” Aysan ŞENTÜRK,  Ayşe OĞUZLAR ile birlikte, V. Ulusal Ekonometri  ve İstatistik Sempozyumu, 19-22 Eylül, Adana, 2001.
 7. “Sosyal Bilimler ve Kaos Kuramı” Araş. Gör. Gürsu Gürsakal ile birlikte, Mantık Matematik ve Felsefe II Ulusal Sempozyumu, Assos Çanakkale, 2004.
 8. “Ağ Bilimi ve İstatistik” Öğrt. Gör. Dr. Zehra Berna Aydın, Araş. Gör. Sevda Dalgıç ve Araş. Gör. Selim Tüzüntürk ile birlikte, IX. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Kuşadası, 2008.
 9. “Finansal Piyasalarda Hurst Üstelinin Uygulanması ve Çok Fraktallilik Olgusu” Öğrt. Gör. Dr. Zehra Berna Aydın, Araş. Gör. Sevda Dalgıç ve Araş. Gör. Selim Tüzüntürk ile birlikte, IX. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Kuşadası, 2008.
 10. “Ağ Bilimi Paket Programları: Pajek 1.24”  Araş. Gör. Selim Tüzüntürk ile birlikte, 10. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Palandöken / Erzurum, 27-29 Mayıs 2009. 
 11. b) Basılmış Kitapları
 • Doğrusal Programlama
 • Sübjektif Olasılık Tahminleri 1982
 • Bayesgil İstatistik 1992
 • İstatistik I: Çözümlü Sorular 1996
 • İstatistik II: Çözümlü Sorular 1995
 • Bilgisayar Uygulamalı İstatistik I 1997
 • İstatistiğin ABC’si 2000
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 2001
 • Bilgisayar Uygulamalı İstatistik II 2002
 • Altı Sigma 2003
 • Sosyal Bilimler Karmaşıklık ve Kaos 2007
 • Betimsel İstatistik 2008
 • Çıkarımsal İstatistik 2009
 • Sosyal Ağ Analizi 2009
 • Büyük Veri
 • R ile Programlama
 • R ile Betimsel İstatistik
 • R ile Çıkarımsal İstatistik
 • Karar Verme (Editörleri Necmi Gürsakal, Mustafa Aytaç)
 • Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme 2017
 • Küreselleşme Teknoloji Ağlar ve Güç 2018

 

 1. c) Diğer Kitapları
 1. Floransalı Karlo
 2. Yazı Zamanı
 3. Benim Bursalarım
 4. İçinden Okumak için Şiirler
 5. My Beloved City Bursa
 6. Kum ve Zakkum
 7. Mösyö Fomora
 8. Albino Yayın Balığının Gözleri
 9. Mezopotamya Ölüm Günleri

 

 1. d) Bilimsel Faaliyetleri

 

III. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bursa, 1997.

İV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Antalya, 1999.

D.İ.E.Sempozyumu, Ankara, 2000.

 1. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Adana, 2001.

II Ulusal Mantık Matematik ve Felsefe Sempozyumu, Assos Çanakkale, 2004.

Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim adamları Sempozyumu, Bursa, 2004.

 1. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Kuşadası, 2008.

III. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bursa, 1997.

İV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Antalya, 1999.

D.İ.E.Sempozyumu, Ankara, 2000.

 1. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Adana, 2001.

II Ulusal Mantık Matematik ve Felsefe Sempozyumu, Assos Çanakkale, 2004.

Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim adamları Sempozyumu, Bursa, 2004.

 1. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Kuşadası, 2008.
Tümünü Göster
Yazılar Yazılar
Videolar Videolar
Profesör Doktor

Uzmanlık Alanları

 • İstatistik
 • Ekonometri
 • Büyük Veri