• Oldum olası markaların, belirli bir toplumsal sosyal olay ya da gün üzerinden ilanlar ile algı konumlandırma çabaları bana anlamsız gelir. Bayrağımız ya da Atatürk fotoğrafları üzerinden parlatılmış bir-iki sözcük ile ne kazanırlar bilmem. Ortak duygu ve düşünce değerlerimizin bu iki en önemli unsurunun ticarileştirilmesi gibi...