• Toplum 5.0: Toplum İçin Teknoloji

  2019 yılı ile birlikte Endüstri 4.0 konusundaki fikir tartışmaları yerini yavaş yavaş bundan sonra çok sık duyacağımız başka bir kavrama bırakıyor: Toplum 5.0. Öyle ki, Endüstri 4.0'ın Toplum 5.0'a nasıl entegre edileceği konusu, Haziran ayında Osaka’da yapılacak G20 toplantısının da bir parçası olacak.

 • Toplum 5.0: İnsan Merkezli Değer Toplumu

  Japonya İş Federasyonu KEIDANREN’in yayınladığı ‘Toplum 5.0’ın derinleşmesiyle ekonominin ve toplumun reformu’ (Reform of the economy and society by the deepening of Society 5.0) isimli çalışma toplumdaki aşamaları kronolojik bir şekilde ele almaktadır. Endüstri devrimlerine atıfla sıralanan toplumsal aşamalar, endüstriyel ve sosyal devrimlerin yakınlaşması ve gelecek aşamanın ikisinin birleşimi olacağı anlayışına dayanmaktır.

 • Bu çağda gençlere bir şey öğretemezsiniz, ancak birlikte öğrenebilirsiniz

  Kuşak araştırmacısı Evrim Kuran, kısa süre önce "Telgraftan Tablete-Türkiye'nin 5 Kuşağına Bakış" isimli kitabını yayımladı. Kuran kitabında 1925'ten bu yana ülkemizdeki kuşakları inceliyor ve kendi kişisel hikâyeleriyle eserini zenginleştiriyor.

 • Toplum 5.0 Japonya Endüstri Devrimi

  Almanya önderliğinde başlatılan Endüstri 4.0 sonrasında şimdi de Japonlar tarafından Toplum 5.0 kavramı “Toplum için teknoloji” önerisi ortaya atıldı. Toplum 5.0 bilgi toplumundan süper akıllı topluma geçişi ifade ediyor.