Teknoloji ve işin teğetinde yeni kuralları CDO yazıyor

Dünyanın önde gelen çok uluslu şirketlerinde yönetim kurulları yeni bir pozisyonla tanışıyor. Chief Digital Officer (CDO) klasik CIO kavramına yeni bir açılım getiriyor. Bilgi teknolojileriyle gelen iş verimliliği, süreç kalitesi ve performansı derken, CDO’nun odağındaki dijital dönüşüm şirketlere yepyeni bir ufuk vaat ediyor. Kurumlarda bilgi teknolojilerinin yönetiminde bugüne kadar ağırlıkla söz sahibi olan CIO’lar şimdi bir yol ayrımında… Üst düzey yönetim, onlardan yönetim ve yenilikçilik konusunda daha fazlasını bekliyor. Kuşkusuz yeni trendleri ve iş dünyasındaki değişimleri takip eden birçok üst...

1315
1315

Dünyanın önde gelen çok uluslu şirketlerinde yönetim kurulları yeni bir pozisyonla tanışıyor. Chief Digital Officer (CDO) klasik CIO kavramına yeni bir açılım getiriyor. Bilgi teknolojileriyle gelen iş verimliliği, süreç kalitesi ve performansı derken, CDO’nun odağındaki dijital dönüşüm şirketlere yepyeni bir ufuk vaat ediyor.

Kurumlarda bilgi teknolojilerinin yönetiminde bugüne kadar ağırlıkla söz sahibi olan CIO’lar şimdi bir yol ayrımında… Üst düzey yönetim, onlardan yönetim ve yenilikçilik konusunda daha fazlasını bekliyor. Kuşkusuz yeni trendleri ve iş dünyasındaki değişimleri takip eden birçok üst düzey bilgi işlem profesyoneli bugün geçmişe oranla çok daha donanımlı.

Süreç ve performans kalitesinden hizmet odaklı BT yönetimine birçok alanda zaten üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor ve yeni çözümlerle bu değişimi yakalamaya çalışıyor. Bütün bu genel görünümün arka planını ise teknolojiyle iş stratejilerini en doğru şekilde buluşturma kaygısı oluşturuyor. Bu durum artık CIO’ları zorunlu olarak yeni bir pozisyona doğru taşıyor. Bu görevin şu an çokuluslu şirketlerdeki pozisyon karşılığı Chief Digital Officer (CDO) olarak tanımlı.

Dijital değişimden sorumlu başkan yardımcısı pozisyonunu ifade eden CDO pozisyonunun yanı sıra müşteri deneyiminden sorumlu (Chief Experiment Officer) ve kurumsal veriden sorumlu başkan yardımcısı (Chief Data Officer) gibi görece yeni unvanlar, ortaya çıkan yeni resmi tamamlıyor.

Digital IQ çalışmasıyla yüzlerce kurumda dijitalleşmenin gelişimini 2007 yılından itibaren takip eden PwC’nin Fransa ve Almanya ofislerinde yönetim stratejisi ve dijital stratejiler konusunda en yetkin uzmanları Roman Friedrich, Pierre Péladeau ve Kai Mueller’ın ortaklaşa kaleme aldıkları bir makale bu konuda CDO tanımına bir açıklık getirmeye çalışıyor.

Özetleyerek aktarmaya çalışacağımız bu makalede de göreceğiniz gibi CDO kavramı çok taze ve güncel. Pozisyonun yaygınlığı açısından baktığımızda ise dünyanın en büyük şirketlerini kapsayan bir araştırmaya (1500 kurum) göre çokuluslu şirketlerin bile sadece yüzde 6’sında CDO pozisyonu olduğunu görüyoruz. Ancak CDO’ların yarısına yakını 2015’te göreve getirilmiş ve bu pozisyonun yaygınlaşma eğiliminin yüksek olduğu anlaşılıyor.  Peki neden?

CIO, CTO, CDO…

Geçen yıl genişbant üzerinden kullanılan internet veri trafiğinde mobil cihazlar, masaüstü bilgisayarların önüne geçti. 2014 yılında küresel mobil veri trafiği ayda 2,5 milyar GB gibi devasa bir hacme ulaşmıştı. Mobil veri iletişimi özellikle müşteri deneyiminde yeni ufuklar vaat ederken mobil uygulamalar da birçok iş operasyonunun geleceğini etkiliyor. Yeni müşteri deneyimleri, pazarlama ve satış birimlerinin verimliliğini, ürün geliştirmeyi, tedarik ve dağıtım açısından yeni kanalların kullanımını bir kez daha gözden geçirmeyi gerekli kılıyor.

İşte bu noktada CIO ve CMO (pazarlamadan sorumlu üst düzey yönetici) arasındaki mesafe bir soru işareti olmaya devam ediyor. Dijital dönüşümden sorumlu CDO’ların gündeme gelmesinin bir nedeni de yönetim kurullarının bu mesafeyi bir an önce kapatmak istemesi olabilir mi? Neden olmasın?

Geçmişte geleneksel CIO veya CTO pozisyonları, ağırlıkla kurumun BT altyapısına odaklanır, kurum ölçeğinde hizmet veren ERP ve CRM sistemlerinin doğru ve kesintisiz çalışmasıyla ilgilenirdi. CDO’lar ise şirketten şirkete değişmekle birlikte bunun bir adım ötesinde işlevleriyle öne çıkıyor. Müşteri deneyiminin yanı sıra yeni ürün ve hizmetlerin dijital özelliklerini geliştirmek, veri toplama ve analizi kapsamında teknik altyapıda yapılması gereken değişiklikleri yönetmek ve bilgiyi yenilikçiliğe doğru kanalize etmek gibi bazı vasıflarıyla kendini gösteriyor.

İlgili Haber  Tüm CEO’larımızın Dikkatine: CDO (Dijital Dönüşüm Lideri) Atamalarında 2 Yıl İçerisinde Büyük Bir Akım Başlayacak

CDO özetle kurum genelinde kültürel değişimin bir unsuru olarak firma stratejilerini yönlendiren ve fark yaratan özel becerilerin geliştirilmesiyle ilgili dijital dönüşüm çabalarının liderliğini de yapan kişi olmak durumundadır.

Gerçek Yaşamda CDO’lar

CDO iş tanımı hakkında bir genel çerçeve çizmek, bazı fikirler sunabilir ancak somut örnekler daha akılda kalıcı olduğu için makalenin yazarları sözü kendilerini dijital dönüşüme adamış gerçek CDO’lara bırakıyor.

Örneğin, Bayer’de dijital iş geliştirmeden sorumlu Jessica Federer, veri işiyle uğraşmanın işin en kolay yanı olduğunu söylüyor ve “Veri veridir” diyor. Değişimin asıl unsurunun insan olduğuna dikkat çekerek, temel olarak platformlar ve verinin de üzerinde farklı iş birimlerinde çalışanlar arasında sinerji yaratmaya odaklandıklarını söylüyor.

Federer işe alındıktan kısa bir süre sonra farklı birimlere hizmet veren CIO ve CMO’ların katılımıyla bir konsey oluşturdu. Konseyin ilk görevi çeşitli birimler arasındaki olası sinerjileri araştırmak ve yönlendirmek oldu. Federer, aynı zamanda kurum genelinde dijital dönüşümü hızlandırabileceğini düşündüğü kişilerden oluşan geniş bir networkü hayata geçirmeye çalıştı. NERD (Network for Enterprise Readiness and Digital) adını verdiği bu network öncelikle farklı iş birimleri arasında bilgi paylaşımını hızlandırdı.

Renault CDO’su Patrick Hoffstetter ise Dijital Fabrika adını verdiği merkezi bir dijital dönüşüm organizasyonuyla yola çıktı. Dijital projeler geliştiren bir çalışma grubu ile 65 dış tedarikçiyle ilgilenen bir başka çalışan grubunun katkıda bulunduğu bu organizasyon, şirket genelinde kuvvetli bir iletişim odağı haline geldi. Kaynakları ve uzmanlar şimdi Dijital Fabrika aracılığıyla çalışanların beklentilerini dikkate alarak ve mevcut araçlarla şirketteki çalışma tarzında ciddi bir değişim yaratmaya çalışıyor.

CDO’nun kurum içindeki görevinin en önemli kısmının, tüm bu karmaşık gelişim sürecinde belli dengeleri gözetmek olduğu anlaşılıyor.

Hoffstetter, dijital strateji ve dönüşüm çabalarında operasyonların ağırlıkla satış ve pazarlama fonksiyonlarını geliştirmeye yöneldiğini belirtirken genelde amacın kısa erimde etkili sonuçlar almak olduğunu söylüyor. Ancak dahili iş süreçlerinin ve sosyal networklerin geliştirilmesi; işbirliği ve paylaşıma yönelik araçların yaygınlaştırılması ve iç eğitimler gibi konularda, sonuçların daha uzun erimde alınabileceğine dikkat çekiyor.

İlgili Haber  E-imza ile yılda 100 çam kesilmekten kurtulacak

Hollanda kimya devi AkzoNobel’in dekoratif boya bölümüne CDO’luk yapan Corinne Avelines, görevinin, üst yönetim seviyesinde dijitalleşme ve yenilikçilik faaliyetlerini üstlenmek olduğunu belirtiyor. Bu ölçekte bir firmada dijitalleşmeyi yönetmenin ciddi bir deneyim ve kıdem gerektirdiğini vurgulayarak stratejinin düzenli olarak dijitalleşmenin nasıl ve ne yönde olacağını belirleyen kararlar almak zorunda olduğunu ifade ediyor.

Avelines, hızlı dijitalleşme çağında rekabetçi avantaj elde etmek için CDO’ların firmalarının temel pozisyonlarını ve gelecek stratejilerini doğru anlamalarının önem kazandığını söylüyor. Müşteriye değer sunmayı hızlandıran süreç ve teknolojiler nelerdir, neye odaklanmak gerekir? Avelines’e göre diğer konuların sırası daha sonra gelmektedir.

Visa CDO’su Chris Curtin, markanın iş stratejisinin oluşturulmasına etkin bir şekilde katılıp gerekli noktada yönlendirme yapmayı öğrendiğini söylüyor. En iyi CDO’ların işi yansıtmakla kalmayıp çeşitli yönleriyle de ilgilenmesi gerektiğine değinen Curtin, bu noktada asıl meselenin yalnızca dijital veya yeni medyalar olmadığını vurguluyor. CDO ve ekibi için işin özünün, en uygun zamanda pazarda yer almayı sağlayan düşünce tarzı ve stratejileri geliştirmek olduğunu belirtiyor. Twitter’da milyonlarca kullanıcının iyi bir fırsat olduğunu ancak asıl hedefin iş hedefini gerçekleştirmek olduğunu söylüyor.

Son Söz Olarak…

Görüşme yapılan CDO’ların birçoğu ısrarla farklı iş fonksiyonlarıyla yakın durmanın önemini ifade ediyorlar. Üst düzey yönetimle yakın çalışmak hiç kuşkusuz bu profesyonellerin kritik stratejik perspektiflere sahip olmasını kolaylaştırıyor yine de CDO’lar, asıl desteği ve enerjilerini işlevsel çalışma gruplarından alıyor. Bazen de kendilerini, bir masada, strateji ve operasyonel olgularla doğrudan ilgisi olmayan dijital dönüşüm gereksinimleriyle ilgilenirken bulabiliyorlar.

Günün sonunda her CDO, kendi şirketi genelinde her işlevin ve her çalışanın yaşam tarzı -ve tabii ki yönetim kurulundaki her üyenin önceliği- olacak şekilde dijital ajandasını daha da derinleştirmek ve verimli hale getirmek gibi zorlu bir hedefle uğraşıyor. Bu nedenle günümüzde önünde sonunda dijital dönüşümle ilgisi olmadığını düşünen şirketler bile sadede gelmek zorunda kalabilir. Zira dijital teknolojinin işe entegrasyonu öyle hızlı ve güçlü gelişiyor ki, bunu gündelik iş ajandalarının dışında tutmak bir hayli güçleşiyor.

Dijitalleşme insanların günlük çalışma tarzlarının ayrılmaz bir parçası haline gelirken CDO da bu değişim döngüsünü yeni açılımlarla düzenli olarak ileriye taşıyacaktır.

Kaynak: www.workcube.com

Bu yazıda olan etiketler

Yorumlar