Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin gündemi Endüstri 4.0

Türkiye’nin en önemli ekonomi buluşması Uludağ Ekonomi Zirvesi yarın başlıyor. Capital ve Ekonomist dergileri tarafından beşinci kez düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi, Grand Yazıcı Otel’de 25-26 Mart’ta gerçekleşecek. Zirvede ağırlıklı olarak “yarının rekabetçi sektörleri, sanayinin geleceği ve endüstri 4.0 konuları” ele alınacak. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in açılışını yapacağı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın da ikinci güne katılması beklenen Uludağ Ekonomi Zirvesi, ulusal ve uluslararası arenada ekonomiye yön veren iş insanlarını ağırlayacak. Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde, 2023 projeksiyonunda sanayiciler için yarının...

1308
1308

Türkiye’nin en önemli ekonomi buluşması Uludağ Ekonomi Zirvesi yarın başlıyor. Capital ve Ekonomist dergileri tarafından beşinci kez düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi, Grand Yazıcı Otel’de 25-26 Mart’ta gerçekleşecek. Zirvede ağırlıklı olarak “yarının rekabetçi sektörleri, sanayinin geleceği ve endüstri 4.0 konuları” ele alınacak.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in açılışını yapacağı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın da ikinci güne katılması beklenen Uludağ Ekonomi Zirvesi, ulusal ve uluslararası arenada ekonomiye yön veren iş insanlarını ağırlayacak.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde, 2023 projeksiyonunda sanayiciler için yarının rekabetçi sektörleri, sanayinin geleceği ve endüstri 4.0 konuları ele alınacak. Türkiye 2023: Büyüme Nereden Gelecek? sorusunun cevabının aranacağı Zirve’de, global marka yolculuğunda yatırımları ile iş dünyasının en önemli isimlerinin dünyada geldiği nokta konuşulacak. Girişimcilik 2016: Hayalden gerçeğe başlıklı oturumda girişimci iş insanlarının deneyimlerinin paylaşılacağı Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde dijital ekonomi ve büyüme stratejileri konuları da ele alınacak.

Teknoloji ve trendlerin iş dünyasına yansımalarının vurgulanacağı Zirve, sosyal sürdürülebilirlik ve tutumlu inovasyon konularında önemli konuşmacıları ağırlayacak. Yeni dünya düzeni ve gelecek hakkındaki öngörülerin anlatılacağı Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde, perakende sektöründe yeni dönem ile bankacılık ve reel sektörler arasındaki ilişki konuşulacak. Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ‘İşte Daha Fazla Kadın’ oturumunda kadınların iş yaşamında daha aktif katılımının önemine değinilecek.

İşte iki gün sürecek zirvenin gündemi:

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katılacak.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne katılacak.

25 MART 2016 CUMA

DİJİTAL EKONOMİ VE BÜYÜME STRATEJİLERİ
Dijital dönüşüm bir tehdit mi fırsat mı?
Dijital dönüşüm ne tür büyüme fırsatlarını içinde barındırıyor
• Dijital devrimi günümüz geleneksel şirketlerine adapte etmek nasıl mümkün?
• Dijitalleşme anlamında Türkiye’de şirketler neler yapıyor?

TEKNOLOJİ & TRENDLER
• Yeni dönemin teknoloji trendleri neler olacak?
• Teknolojinin beşiği Silicon Vadisi’nde hangi sektörler ve işler yükselişte?
• Dünyada yatırım çeken teknoloji fikirleri hangileri?
• Globalizasyon teknolojik geçişkenlik anlamında bir tehdit mi yoksa fırsat mı?

GİRİŞİMCİLİK: HAYALDEN GERÇEĞE
• Yeni dönem girişimlerin ve girişimcilerin profili nedir?
• Bir girişimin başarılı olması için ne tür kriterlere sahip olması gerekir?
• Türkiye’den çıkmış başarılı girişim örnekleri neden az? Bu örnekleri artırmak için çözüm formülleri neler?
• Mevcut dünyanın yeni girişimleri neler olacak? Türkiye buna nasıl adapte olmalı?
• Türkiye’de girişimcilik ikliminin gelişmesi için neler yapılmalı?

İlgili Haber  PERYÖN 14'üncü İK Zirvesine hazır

YARININ REKABETÇİ SEKTÖRLERİ
• Türkiye’nin önümüzdeki dönemde hangi sektörlerde rekabet avantajı elde etmesi daha olası? Türkiye’nin büyümesine hangi alanlar, sektörler öncülük edecek?
• Sektörler rekabet avantajı elde edebilmek için neler yapmalı, yapıyor?
• Şirketler ve sektörler ürün, hizmet ve stratejilerini rekabete göre nasıl çeşitlendiriyor, çeşitlendirmeli?
• Rekabette öne geçmek için çözüm önerileri? Sürdürülebilir rekabet avantajı için neler yapılmalı?
• Teknoloji ve dijital sektörlerde Türk şirketlerinin şansı var mı? Hangi alanlarda rekabet üstünlüğü sağlanabilir?
• Gayrimenkul, enerji gibi sektörler gelecekte büyümenin lokomotiflerinden biri olmaya devam edecek mi?

İŞTE DAHA FAZLA KADIN
• Türkiye’de kadının iş hayatındaki yeri nasıl artırılabilir?
• Kadın istihdamında lig atlamak için Türkiye’nin ve iş dünyasının yapması gerekenler neler?
• İşte eşitlik sağlamanın yolları neler? Cinsiyete dayalı iş bölümü yaklaşımı nasıl aşılabilir?
• Bu konuda başarılı şirket örnekleri ve onların uygulamaları neler?
• Farklı sektörlerde cam tavanı kırmak nasıl mümkün?

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM
• Perakendede yeni dönemde büyümenin yönü ne olacak? Perakende sektörünün yeni dönem gerçekleri neler?
• Dünyada ve Türkiye’de perakendede yeni trendler, yeni stratejiler neler olacak?
• Sektör AVM’lerle büyümeye devam edecek mi, bu konudaki regülasyonlar sektörü nasıl etkileyecek?
• Perakende sektöründe genel olarak değişimi tetikleyen etkenler neler olacak? Yeni konseptler neler olacak?

26 MART 2016 CUMARTESİ

SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
• Sosyal sürdürülebilirlik nedir? Neleri kapsar?
• Şirketler sosyal sürdürülebilirlik konusunda nasıl bir rol oynuyor?
• Şirketler, toplumsal ve çevresel sorunlara yönelik nasıl çözümler üretiyor?
• Türkiye, işsizlik, eşitsizlik, göçmenler gibi toplumsal sorunlarına nasıl çözümler üretebilir?
• Şirketlerin sosyal sürdürülebilirliğe bakış açısı ve ortaya konan yaklaşımlar

İlgili Haber  16. Kalite ve Başarı Sempozyumu yoğun katılımla kapılarını açtı

SANAYİNİN GELECEĞİ VE ENDÜSTRİ 4.0
• Endüstri 4.0 nedir? Neleri değiştirecek?
• Üretim süreçlerinde nasıl bir Rönesans yaşanıyor?
• Fabrikalar dijitalleşirken nasıl kazanımlar elde ediliyor?
• Türkiye’nin geleneksel sektörleri bu dönüşüme uyum sağlıyor mu?
• Sanayi şirketlerimiz değişimin hızını yakalayabiliyor mu?
• Değişime ayak uyduramayanları nasıl bir son bekliyor?

GLOBAL MARKA YOLCULUĞU
• Türkiye’nin global bir marka yaratma şansı var mı?
• Türkiye’nin marka yaratmadaki eksiklikleri neler?
• Marka yaratma yolculuğunda kamunun oynadığı rol yeterli mi?
• Türk şirketlerinin global marka yolculuğunun seyri nasıl?
• Global marka olma sürecinde yol almış şirketlerin sırları neler?

YENİ DÜNYA DÜZENİ VE GELECEK
• Her alana yayılan teknolojik gelişmeler ve küreselleşme dünyada nasıl bir dönüşüme yol açıyor?
• AB ile ABD arasında yürütülen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı gibi yeni oluşumlar yeni dünya düzenini nasıl etkileyecek?
• Avrupa Birliği ile ilgili nasıl gelişmeler yaşanabilir ve bu gelişmeler yarını nasıl etkiler?
• Dünyada ciddi bir mülteci sorunu yaşanıyor. Bu sorunun siyasi ve ekonomik yansımaları neler olur?
• İran’ın ambargonun ardından yeniden sahneye çıkması dengeleri nasıl değiştirecek?
• Çin ekonomisindeki yavaşlama ve değişimin olası sonuç ve etkileri neler olur?
• Bütün bu tabloda Türkiye nasıl bir rol oynayabilir? Fırsatlar neler?
• Petrol fiyatlarındaki düşük seyir dünya düzenini nasıl etkileyecek?

TÜRKİYE 2023: BÜYÜME NEREDEN GELECEK?
• Türkiye’nin büyümesine hangi alanlar, sektörler öncülük edecek?
• Türkiye’nin 2023 yolculuğunda altyapıda hangi alanlarda yatırıma ihtiyaç duyulacak?
• Enerji alanındaki sorun, yeni yatırımlar ve büyüme için engel oluşturacak mı?
• Gayrimenkul, gelecekte büyümenin lokomotiflerinden biri olmaya devam edecek mi?
• Gayrimenkul, AVM yatırımlarındaki ivme daha ne kadar devam edecek?

Zirve ile ilgili ayrıntılar için: www.uludagekonomizirvesi.org

Zirveyi canlı yayınla izlemek için: www.zirvedencanli.com

Bu yazıda olan etiketler

Yorumlar