Verbis Sistemi Nedir? Detaylı ve Örneklerle Anlatım

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2016 yılı itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile kişisel verilerin kullanılmasında uyulacak ilkeler belirlenmiştir. Gerçek veya tüzel kişilerin veri kullanmasında nasıl yol izleneceği ve kişisel veri envanteri oluştururken dikkat edilecek hususlar detaylı olarak düzenlenmiştir. Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili işlemleri yürütmek üzere Kişisel Verileri Koruma Kurumu yetkilendirilmiştir. Gerçek veya tüzel kişilerin kullanmak istedikleri veriler için kuruma bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Bu bildirimlerde kişisel verilerin hangi amaçla kullanılacağı, nasıl muhafaza edileceği, kullanıldıktan sonra nasıl silineceği gibi...

578
578

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2016 yılı itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile kişisel verilerin kullanılmasında uyulacak ilkeler belirlenmiştir.

Gerçek veya tüzel kişilerin veri kullanmasında nasıl yol izleneceği ve kişisel veri envanteri oluştururken dikkat edilecek hususlar detaylı olarak düzenlenmiştir.

Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili işlemleri yürütmek üzere Kişisel Verileri Koruma Kurumu yetkilendirilmiştir. Gerçek veya tüzel kişilerin kullanmak istedikleri veriler için kuruma bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Bu bildirimlerde kişisel verilerin hangi amaçla kullanılacağı, nasıl muhafaza edileceği, kullanıldıktan sonra nasıl silineceği gibi ölçütlerin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Gerçek veya tüzel kişilerin başvurularının onaylanması sonrasında Verbis sistemi üzerine kullanıcı tanımlaması yapılmaktadır.

Verbis Sistemi Kullanımı

Kişisel veri kullanmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler kuruma başvuru yaptıktan sonra veri kullanımı için yetkili olacak birini belirler. Kurum kişisel veri kullanacak olan kişiyi Verbis sistemi üzerine tanımlamasını yaparak sicil kaydı oluşturur.

VERBİS; Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sisteminin kısa yazılışıdır. Belirlenen veri sorumlusu adına kurum sicil kaydı oluşturduktan sonra sorumlu kişi kurumun sayfasında bulunan Verbis butonunu kullanarak giriş yapmaktadır.

İlgili Haber  Dijital vatandaşlık nedir?

Verbis sistemi giriş işleminden sonra e-devlet üzerinden doğrulama yapılarak talep edilen kriterlere uygun verilerin görülmesi sağlanmaktadır. Küçük veya orta ölçekli işletmelerde bu sistem için ayrı bir bütçe ve işgücü ayırmak yerine danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak tercih edilmektedir. Böylelikle kanuna aykırı veri kullanımı yaptırımlarından profesyonel destek sayesinde uzak durulmuş olmaktadır.

KVKK Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar

6698 sayılı kanun ile kişisel verilerin kullanımına sınırlamalar getirilmiştir. Kanuna aykırı olarak kişisel verilerin kullanılmasına ise ciddi yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu sebeple kişisel verilerin kullanılmasında uzman danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak önem arz etmektedir. Kullanılmak istenilen verilerin amacı, süresi, saklama koşulları ve kullanım sonrasında silinmesi gibi konuların detaylı olarak belirlenerek kuruma bildirilmesi gerekiyor. Aksi durumlarda çok büyük sorunlar yaşanmaktadır. Danışmanlık hizmeti sağlayan profesyonel ekipler bu anlamda en doğru düzenlemeyi yaparak sağlıklı veri kullanımı sağlamaktadır.

İlgili Haber  Herkesin Farklı Bitirdiği Film Nasıl Olur?

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin işlenmesi kanun ile belirlenen ilkeler doğrultusundan gerçekleşmektedir. Kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük ilkelerine uyma, doğru ve gerektiğinde kullanılacak verinin güncel olmasına, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, işlem amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmasına son olarak da mevzuatta belirlenen süre sonuna kadar verilerin doğru şekilde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca kişisel verilerin belirlenen amaç doğrultusunda ve her hâlükârda belirlenen süre içerisinde kullanılması gerekmektedir. Kişisel verilerin kullanılması için ilgilinin veya ilgililerin rızasının alınması gerekmektedir. Örneğin; işletmenizde üretilen bir ürün için ünlü ve o çevrede bilenin birinin görüntüsünü kullanmak için kişinin rızasını almak şarttır. Bu tür bir olayda kişinin rıza olmaz ise görüntünün kullanılması suç teşkil etmektedir.

Kaynak : Bilimp

Bu yazıda olan etiketler

Yorumlar