Yapay Zekanın Pazarlama ve Satış Dünyasında Yaptığı 5 Devrim

Yapay zeka uygulamaları değişen piyasa taleplerine uygun yeni yaklaşımlar üretiyor. Klasik yöntemler yerini akıllı yazılımlara bırakıyor.

592
592

Sanayi devriminden bu güne ticaret bütünüyle şekil değiştirerek insanlıkla birlikte evrimini sürdürüyor. Dünya savaşları ile değişen güç dengeleri ve devletlerin yönetim anlayışları, ticareti bir araç olmaktan çıkarıp toplumun her kesimini içine alan bir yaşam anlayışı haline getirdi.

Ekonomik ve kültürel gelişmeler, teknolojik ilerlemeler ve genel itibariyle yüzyıllar içerisinde yaşanan bilgi birikimindeki artış ticareti oluşturan 2 temel kavramı doğurdu: Pazarlama ve satış.

Akıllı teknolojiler devrimiyle, insan yaşamıyla ve gündemle entegre pazarlama ve satış sektörünün de çağa ayak uydurması kaçınılmaz oldu. Inbound pazarlama yaklaşımı, pazarlamacı yazılımlar, müşteri danışmanı yapay zeka botları gibi akıllı teknoloji ürünleri hızla şirket bünyelerine katıldılar.

Piyasa verileri araştırma şirketi Tractica,yapay zeka uygulamaları ile elde edilen gelirin 2016 yılındaki 1.38 milyar dolardan 2025 yılında 59.75 milyar dolara yükseleceğini öngörüyor. Yaklaşık %52’lik büyüme oranı öngörüsü yapay zeka uygulamalarını bünyesine katan şirketlerin sayısını da her geçen gün arttırıyor.

Peki, yapay zeka uygulamaları pazarlama ve satıştaki ivmelenmeyi nasıl sağlıyor?

Yapay zekanın getirdiği verim artışı ve buna bağlı olarak sektörde yaratacağı 5 temel devrimi şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Bilgiyi toplama ve işlemedeki verimlilik artışı

Bilgi, pazarlama ve satışın kalbini oluşturuyor. Pazarlama ve satışın ilk adımı hedef kitle hakkında olabildiğince çok bilgiye sahip olmak ve bunun paralelinde ihtiyaçlara cevap verecek ürünleri sunmaktır. Yani, tüm pazarlama ve satış sektörü çalışanları en başından beri bilgiyi toplamak ve işlemek üzerine uzun mesailer harcıyorlar.

Yapay zekanın bilgi toplama ve işlemedeki yetenekleri ise kuşkusuz insan iş gücünden daha gelişmiş. Pazarlamacı ve satışçıların aksine, yapay zeka yazılımları hedef kişi veya kitle hakkındaki bilgilere Büyük Veri (Big Data) gibi altyapılar sayesinde kolayca ulaşıp değişik parametrelere göre spesifik tarama yapabiliyor.

Akıllı yazılımların potansiyel müşterilerin internet hareketlerinin detaylarına ulaşırken harcadıkları süre bir insanınkinden çok daha kısa olmakla birlikte eldeki verileri işleme ve tahminde bulunma yetenekleri de, sistematik algoritmalara bağlı olduğundan, kıyaslanamaz düzeyde gelişmiştir. Kısaca, günümüzde akıllı sistemler, yalnızca tüketici tabanlı işletmelerin veriyi daha iyi yapılandırmalarına yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda verileri anlamlandırıyorlar.

Pfizer’ in Avusturya kolu, yapay zeka tabanlı bir veri analiz hizmeti sunan Complexica’ nın What-If Simülatörü’ nü kullanıyor. Böylece, iç ve dış parametrelere bağlı olarak herhangi bir satış veya pazarlama senaryosunda gerçekleşebilecek tüm durumlar sanal ortamda analiz edilebiliyor. Gerçek dünyada denenmesi imkansız veya ciddi bir iş gücü ve para kaybına neden olabilecek olası durumlar hakkında bilgiye ulaşılabiliyor. (Kaynak: CMO)

2. Pazarlama ve satışta bilimsel yaklaşım

Yapay zeka uygulamaları teknolojinin ve dolayısıyla bilimin ürünleridir. Veri işleme ve toplamadaki önemine değindiğimiz öngörücü pazarlama modeli (predictive marketing) temel olarak; veri bilimi, matematik, Büyük Veri (Big Data) ve pazarlama yaklaşımları, ki pazarlama yaklaşımları da psikoloji ve algı yönetimini de kapsayan sosyal mühendisliğin ürünleridir, etrafında şekillenir.

İlgili Haber  Akıllı Robotlarla İş Arkadaşı Olmaya Hazır mısınız?

Bu teknolojiler sayesinde işletmeler, ideal müşteri sayısını, satın alma olasılığını ve müşteriyi; doğru alan, mesajlaşma ve kanal aracılığıyla en uygun şekilde tanımlayabilir. Her olasılıkta onlarca veri arasında doğru zamanı ve kanalı seçmek, insanların yapamayacakları bir görevdir. Mintigo gibi öngörücü pazarlama yazılımları, milyonlarca permütasyonu optimize etmek için karmaşık hesaplamaları kullanabilir ve doğru zamanı, ürünü, aracı ve kanalı belirlemekle birlikte tüm bunları gerçek zamanla paralel gerçekleştirebilirler.

3. Otomasyon ile yeni fırsatlar ve yenilikler yaratmak

PwC ’nin yaptığı bir araştırmaya göre, yöneticilerin %70’i yapay zeka uygulamalarının süreç otomasyonlarında kullanılmasıyla çalışanların anlamlı işlere konsantrasyonunun büyük ölçüde arttığı kanaatinde. Satış ve pazarlama sürecinde kuşkusuz en kritik ve zaman alan süreç müşteri ilişkilerinin yönetim sürecidir.

Veri toplamaktan mail trafiğine, yazışmaların takibinden taleplerin girilmesine kadar her türlü müşteri faaliyeti sanal asistanlar ve CRM yazılımları ile otomatik bir şekilde halledilebiliyor. Yapay zekanın süreç otomasyon faaliyetleri, çalışanlara daha yaratıcı ve araştırma tabanlı işleri yapabilmek için zaman sağlıyor.

Örneğin, piyasa nabzının çok hızlı değişmesi değişen taleplere göre satış ve pazarlama stratejilerinin de hızlı bir şekilde değişmesini zorunlu kılıyor. Yapay zeka sayesinde kazanılan zamanla pazarlama ve satış çalışanları yeni stratejiler geliştirme konusuna yoğunlaşabiliyorlar.

4. Tatmin edici müşteri deneyimleri yaratmak

Satış ve pazarlama alanlarında yaşanan en önemli değişimlerden bir tanesi şüphesiz değişen müşteri talepleri. Hemen hemen her alanda bireyselliğin ön plana çıktığı bu dönemde satış ve pazarlama sektörü de müşterinin kişiselleşme ihtiyacına cevap vermek zorunda kaldı.

İlgili Haber  Yapay Zekanın Pazarlamada Kullanılacağı 5 Alan

Yapay zeka yazılımları daha önceki başlıklarda da değindiğimiz Büyük Veri (Big Data) ile veri analizi yetenekleri sayesinde müşteriyi tanıma işini sıradan bir insandan çok daha iyi yapıyor. Kullanıcıların internet hareketliliklerinden ilgi alanları, potansiyel alımları ve ihtiyaçları öngörülebiliyor. Çerezler sayesinde aradığınız ürünlere benzer reklamların karşınıza çıkması müşteri tanıma örneğinin basit bir örneği.

Daha gelişmiş bir örnek ise; Deloitte Digital, programlamalı medya ticareti konusunda makine öğrenmesi tabanlı yazılımlar üreterek kampanyaları yeni bilgi akışlarına göre günceller. Neredeyse gerçek zamanlı olarak yürüttüğü bu işlemde doğru zamanda doğru kampanyanın doğru müşterinin karşısına çıkma olasılığını büyük ölçüde arttırır. Bir diğer yapay zeka uygulaması olan sohbet botları ise, zaman sınırını ortadan kaldırarak müşterilerin 7/24 hizmete ulaşmasına olanak tanıyor.

Kimi noktalarda sınırlı olsa da müşterinin sorularını yanıtlamak, müşteri taleplerini sisteme kaydetmek ve hatta müşteri ihtiyaçlarına göre ürün tavsiyesinde bulunmak gibi hizmetler sunabiliyor. Böylece müşteriler her an marka ile iletişim halinde olma hissini yaşıyor.

5. Pazarlama ve satış arasındaki ayrım daralıyor

Pazarlama ve satış iki ayrı sektör gibi ele alınsa da temelinde her ikisinde de amaç doğru ürünü doğru müşteriye satmaktır. Pazarlama satışa göre daha geniş bir süreci kapsar; doğru reklam ve sunuş teknikleri ile potansiyel müşterilerin ilgisini çekmekle başlayan süreç, potansiyel müşterilerin ürüne güvenini arttırarak satışın gerçekleşmesiyle son bulur.

Satış ise belli bir hedef kitle üzerinden hareket eder, ürünü almaya zaten meyilli olan bir topluluk ya da bireylere odaklanır. Yapay zekanın pazarlama sektöründe kullanılmasıyla, tıpkı satışta olduğu gibi hedef müşteri kitlesi üzerinden hareket edilmeye başlandı.

Akıllı yazılımların kullandığı parametreler ile alım potansiyeli yüksek müşterilerin belirlenmesi veya müşteri profiline göre satılma olasılığı yüksek ürünlerin seçilmesi pazarlamada hız kazandıran yeni yaklaşımlardan. Bu açıdan bakıldığında kuluçka süreci yapay zeka sayesinde büyük oranda kısaltılarak satış odaklı bir pazarlama anlayışı getiriliyor.

Kaynak: Cerebro

Bu yazıda olan etiketler

Yorumlar